Az Agroinform.hu mezőgazdasági portál célcsoportja:

16-69 közötti férfiak és nők, fókuszált célcsoport: 18-49 év közöttiek, akik

  • Vidéki nagyvárosokban és falvakban laknak
  • mezőgazdasági termelőtevékenységet folytató gazdálkodók
  • növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, illetve mindkettővel foglalkoznak
  • döntéshozó és döntésbefolyásoló szerepkört töltenek be

nemekkor

esomar

További információk:

90% legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik*

79% tervez beruházást a gazdaságban az elkövetkezendő 5 évben*

* Forrás: Agrostratéga Piackutatási jelentés, 2018., www.agrostratega.hu